Vali

Vali a trecut prin multe, a avut un lat in jurul gatului dar s-a recuperat si speram ca cineva ii va putea o oferi o casuta definitiva. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.

EN:

Vali lived in lots of pain, she had a rope in her neck, but she got well and we hope that someone can give him a home. For more detail please contact us.

Copyright © 2003-2020 Arca lui Noe, Cluj. Designed by Webloom Studio.